Na co si dát pozor při výměně lampy do projektoru?

Během výměny lampy do data projektoru byste si měli dávat velký pozor. Jedná se totiž o poměrně nebezpečnou součást projektorů. A i když se to na první pohled nemusí zdát, může právě nesprávná manipulace s lampou v projektoru způsobit nejedno zranění.

Před výměnou

nahradni-lampaJeště před samotnou výměnou lampy byste se měli na tento úkon pořádně připravit. Na výměnu si nejprve nachystejte čisté rukavice a ochranné brýle. Lampa je totiž výbojka, která je velmi náchylná jak na mastnotu, tak i na nečistoty a na hrubé zacházení. Navíc tato součástka obsahuje rtuť, takže s ní musíte manipulovat co nejopatrněji.

Samotný data projektor sejměte z ramene či z držáku, pokud jej k němu máte připevněný a položte ho na rovnou podložku, na které budete mít dostatečný prostor k manipulaci. Nejvhodnější je například velký stůl. Dále před samotnou výměnou lampy nechejte projektor dostatečně vychladnout, a to alespoň třicet minut a až poté jej vypněte. Odpojte ho od síťové zásuvky a řiďte se pokyny v návodě pro výměnu lampy přímo pro váš typ data projektoru.

Během výměny lampy v projektoru

projektorPokud jste si dostatečně připravili místo pro výměnu lampu a i samotný data projektor, můžete již přejít do další fáze, a to k samotné výměně. I tu doprovází ale řada rizik. Za prvé dbejte na to, abyste lampu nijak neupustili, nerozbili či ji jiným způsobem nepoškodili! Nejen, že by mohlo dojít k jejímu rozbití, a tudíž k řezným poraněním, ale i k úniku rtuti, která je pro člověka prudce jedovatá. Na samotnou žárovku nesahejte holou rukou, jelikož, jak už bylo popsáno výše, je velmi náchylná na mastnotu a na nečistoty. Za druhé dbejte na to, aby se při výměně lampy nedostalo dovnitř do projektoru mnoho prachových částic. Ty totiž kromě přehřívání samotné lampy mohou způsobit i zhoršení promítaného obrazu. Abyste se těchto prachových částic maximálně zbavili, profoukněte projektor, respektive okolí lampy. A za třetí nezakrývejte silou objektiv. Vysokotlaká lampa se totiž může při nesprávné manipulaci roztříštit a opět způsobit řadu poranění.

Po úspěšné výměně lampy

Podařilo-li se vám úspěšně vyměnit lampu, měli byste se řídit ještě několika radami. Nechejte lampu svítit alespoň 15 minut, prodloužíte tím totiž její životnost. Starou lampu správně recyklujte nebo zlikvidujte prostřednictvím odborníků, jelikož může být v komunálním odpadu nebezpečná.